fbpx

Kom langs voor een gratis intake gesprek met bodyscan en stel jouw persoonlijk plan op.  Meer informatie

Disclaimer 

MindFooDT VOF ( Ondernemingsnummer BE 0741.365.456 ), hierna te noemen MindFooDT, verleent u hierbij toegang tot www.mindfoodt.be (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. 

MindFooDT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 

Beperkte aansprakelijkheid 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MindFooDT

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. MindFooDT oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via mail naar info@mindfoodt.be 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MindFooDT geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MindFooDT VOF. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MindFooDT en haar bezoekers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. 

Claims / Ervaringen 

De MindFooDT ervaringen op deze website zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. MindFooDT corrigeert deze verhalen op grammatica en verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving, inhoudelijk corrigeert MindFooDT de verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer van het afslankprogramma. Als er op de website www.mindfoodt.be wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies dan heeft de mate van gewichtsverlies betrekking op één van onze programma’s.